aktiviteter 2023

aktiviteter 2023

datomånedaktivitet 14.jan.Undervisning med Emil 8.feb.Klubaften med Lykketråd garn og strik 16.feb.Undervisning med Kathrine Vittrup 18.feb.Undervisning med Emil 19.feb.HEKLA fastelavnsstævne 2023 2.marts.Undervisning med Kathrine Vittrup 7.martsGeneralforsamling 2023...