Kalender

marts 2024
M Ti O To F L S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Hekla: Ordinær generalforsamling 2024
Onsdag den 6. marts 2024 kl. 19

Tilmelding er Her

Her kan du se indkaldelse

Her kan du se betyrelsens  ændring til vedtægter

Formandens beretning

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 6. marts 2024 kl. 19:00

Hekla klubhus, Hjallerup Engvej 1a, 9320 Hjallerup

Hekla byder på let anretning med drikkelse.

Dagsorden i følge vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Regnskab. (udleveres og gennemgås på generalforsamlingen)
5. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før GF, dvs senest den 14. februar)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
9. Fastsættelse af kontingent. Bilag 1.
10. Eventuelt. (Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.)

Alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, er møde- og stemmeberettigede.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og der kan kun tages beslutning om forslag, der har været optaget på dagsordenen.

Grundet forplejning bedes du venligst tilmelde dig på www.sporti.dk senest den 1. marts 2024. Medlemmer som har fået indkaldelse via brevpost, bedes tilmelde sig hos formanden Helle Thing Andersen tlf. 60940807.

Der vil ved indgangen være kontrol af medlemsskab og udlevering af stemmesedler. Personligt medlemskab giver en stemme, familiemedlemskab to stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal (håndsoprækning) og skal foregå skriftligt, såfremt blot 1 medlem ønsker det.

Vel mødt
Med venlig hilsen
Heklas bestyrelse.

aasacamping
hjallerup-samvirke1

DIF
jem og fix